+38922529650

Јавете ни се

07:00 – 15:00

Понеделник – Петок

info@borotechnology.com

Испратете ни mail

Опрема за преработка на зачини

Оваа опрема е наменета за преработка на разни видови зачини и тоа :

 • Зачинска пиперка
 • Зрнести немасни зачини
 • Хербални

 

ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗАЧИНСКА ПИПЕРКА

Употребата на млиновите БОРО во мелењето на зачинската пиперка овозможува да добиете екстра финост и извонредна боја и арома на мелената пиперка. Млиновите БОРО мелењето го вршат со помош на мелнички камења изработени по сопствена патентирана технологија и се основна каратеристика за квалитет. Камењета се изработени од повеќе видови гранулирани материјали што им овозможува тие постојано да остри и покрај триењето. Ваквиот состав ги одлокува со голема тврдина и жилавост, а со тоа и со долг век на траење. Покраj составот на камењата, специфичен е и нивниот облик и профилираност.

Од големиот асортиман на млинови , за мелење на зачинска пиперка ги препорачуваме :

 

Тип Капацитет/ч Димензии/дол-шир-вис

Снага на ел. мотор

Тежина
300 70-100 kg 1.2 x 1.2 x 1.6 5.5 kW 400 kg
500 100 – 150 kg 1.2 x 1.2 x 1.8 7.5 kW 400 kg
1100 300 – 400 kg 2.6 x 2.2 x 2.5 18.5 kW 3000 kg

 

Покрај млиновите , ја произведуваме и целокупната друга опрема која ја следи технолошката преработка на зачинска пиперка како :

 • Млинови дробилици за дробење на сувата пиперка
 • Траспортери за линиско поврзување на технолошкиот процес и тоа:
 • Полжасти
 • Пнеуматски
 • Кофичасти
 • Сита за сеење на мелената пиперка
 • Контејнерски колкички
 • Силоси

 

ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗРНЕСТИ ЗАЧИНИ

Програмата на опрема за преработка на зрнести зачини опфаќа главно млинови за нивно мелње и придружна опрема за процесно технолошко поврзување.

Млинови за бибер

Мелењето на биберот претставува специфична работа. Обезбедување максимална арома на мелениот бибер и идеална финост, а воедно осигурување на потполна безбедност од прашење се основни карактеристики на млиновите за бибер БОРО.

За мелење на цимет и други слични зачини ги препорачуваме следните БОРО млинови:

 

Тип Капацитет/ч Димензии дол-шир-вис Снага на ел. мотор Тежина
300 V 60 – 100 kg 1.2 x 1.2 x 1.6 5.5 kW 400 kg
500 V 100 – 150 kg 1.2 x 1.2 x 1.8 7.5 kW 400 kg

 

ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ХЕРБАЛНИ ЗАЧИНИ

За преработка на овој вид зачини изработуваме повеќе видови на дробилици кај кои сушените билки можат да се добијат во прав или гранулирани во зависност од потребите на купувачот. Капацитетот на дробилиците е мошне варијабилен во зависност од видот на билката која се преработува. Покрај дробилици произведуваме и мешалки за правење смеси од мелените билки. Мешалките се од типот на т.н. коритести мешалки и работи со полнење во циклуси. Времето на мешање зависи од односот на компонентите во однос на целата смеса, но просечно се движи помеѓу 5 и 10 минути.

 

Мешалка T 200 T 400

Волумен на полнење

200 L 400 L

Ел. мотор со редуктор

1.1 kW 2.2 kW
Димензии / дол-шир-вис 0.6 x 1 x 1.2 0.8 x 1.2 x 1.5

Слични во категорија

Опрема за урбано уредување
Опрема за производство на сточна храна
Опрема за преработка на житарици и добивање интегрални брашнa

Контактирајте не во секое време

Ве молиме чувствувајте се слободно и контактирајте не. Ќе ви одговориме во рок од 1-2 работни денови. Или јавете ни се сега.

Јавете ни се

+38922529650
+38922522591

Испратете ни mail

info@borotechnology.com